Beğen
Beğen Harika Heuheu WOW Olmamış Kızdım!
1

Rönesans “yeniden doğuş” anlamına gelen Fransızca bir terimdir. On dördüncü yüzyıl ile on yedinci yüzyıl arasında Avrupa’da yaşanan döneme, on dokuzuncu yüzyılda bu isim verilmiştir.

Rönesans sanatı ağırlıklı olarak dini temaları işlemiştir. Ama mitoloji ve tarihsel konulara da yer verilmiştir. Rönesans sanatı dine insancıl ve bireyci bir perspektiften yaklaşmıştır. Dünya medeniyetinin bir dönüm noktası sayılan Rönesans, Avrupalıların inançlarında, düşünce ve yaratışlarında köklü değişikliklere yol açmış, Avrupa ülkelerinin her alanda hızla ilerlemesini ve kalkınmasını sağlamıştır. Rönesans, önce İtalya’da başlamıştır.

Özellikle resim sanatında hacim, gölge-ışık ve perspektif uygulamaları, Avrupalı sanatçıların Ortaçağ sanatlarından yavaş yavaş uzaklaşmasına neden olmuştur. Daha önceleri yalnızca büyük yapıların süs ögesi olarak kullanılan resim, Rönesans döneminde bağımsız olarak yapılmaya başlanabilmiş adeta özgürleşmiştir. İnsan figürünün hacmini gerçeğe uygun olarak vermek amacıyla perspektifi elde etmek için araştırmalarda bulunulmuştur. Böylelikle resim gerçeğe yakın hale gelmiş, istenilen duygu ve gerçeklik resim ile sağlanabilmiştir. Tabiata ait figürlerde tablolara taşınmış ve sanat eserinin bir parçası haline gelebilmiştir. Kilisenin otoritesi zayıfladıkça sanatçının fırça darbeleri kuvvetlenmiştir ve özgürleşmiştir. Hacim ön plana çıkmıştır.

Rönesans’ın İtalya’da başlamasının nedenlerinden bazıları:

Coğrafi konumu
Ekonomik durumu
Tarihsel durumu
Siyasal durumu
Dinsel nedenlerdir.

Rönesans Sanatçısı

Rönesans Dönemi’nde, sanat toplum için çok önemli görülüyordu; çünkü sanatın, insanların tanrı ve evrenle ilişkisi hakkında fikir verebilecek kendi bilgi haznesine sahip olduğu düşünülüyordu. Bu dönemde sanat çok gözde bir etkinlik alanıydı ve yetenekli sanatçılara büyük bir talep vardı. Evlerde sanat eserleri daha çok dindarlık ya da adanmışlık amaçlarıyla sipariş ediliyordu. Sanat eserleri her yere yayılmıştı: Şapel duvarlarında ve tavanlarında freskler, geçitler, mimari yapılar, heykeller ve tabii resimler…Rönesans dönemi sanatçıları; Leonardo da Vinci, Michalengelo, Raffaello Sanzio, Sandro Boticelli, Titian, Jan van Eyck, Caravaggio gibi dünyaca tanınmış usta sanatçılardır.

Rönesans’ın Sonuçları:

Bilim ve teknik alanında gelişmeler yaşanmıştır.

Skolastik, yani dogmatik düşünce yıkıldı; böylece özgür düşünce ve yeni sanat anlayışı doğmaya,

Deney ve gözlem metodunun kullanılmaya başlamasıyla bilim ve teknoloji gelişmeye başlamıştır.

Kilise ve din adamlarına duyulan güven azaldı, böylece reform hareketlerine de zemin hazırlanması gibi etkili gelişmeler olarak tarihe geçmiştir.

Rönesans döneminde; Hümanizm, Platonizm, Aristotelizm, Septisizm, Atomizm, Reformation gibi felsefi akımlar gündeme gelmiştir.

Beğen
Beğen Harika Heuheu WOW Olmamış Kızdım!
1

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here