İtalyan avangard sanat akımı olmasına rağmen, dünyanın farklı bölgelerinden birçok sanatçıyı da etkisi altına alan Fütürist sanat hareketi, Filippo Tommaso Marinetti tarafından yayınlanan Fütürist Manifesto’da geleneksel değerleri reddederken, İtalya’nın diğer Avrupa ülkeleri gibi gelişmeleri yakalayamadığından yakınıyor, yeni teknolojiyi yüceltiyordu. “Yeni bir dünya için yeni bir sanat” anlayışı üzerine temellenen manifestoda Marinetti genç sanatçıları da işbirliğine çağırıyordu. İşte böyle bir düşünce hareketiyle ortaya çıkan Fütürizmin çatısı altında üretim yapan, resme yeni bir dinamizm getirme, resmedilemeyen hareketi resmetme arzusuyla dolup taşan sanatçıların yapıtlarına yakından bakalım!

1. Umberto Boccioni, States of Mind 

Umberto Boccioni, States of Mind I: The Farewells,1911
Umberto Boccioni, States of Mind I: The Farewells,1911

 

Umberto Boccioni, States of Mind II: Those Who Go,1911
Umberto Boccioni, States of Mind II: Those Who Go,1911

 

Umberto Boccioni, States of Mind III: Those Who Stay,1911
Umberto Boccioni, States of Mind III: Those Who Stay,1911

Umberto Boccioni, 1910 ve 1912 yılları arasında resimlerinde hareketi betimleme arzusuyla yaratımlarda bulunmuş, 1911 yılında resmettiği bu ünlü triptikte bu arzu, kendi farklı ruh hallerini eş zamanlı tuvale aktarma şeklinde kendini göstermiştir.

2. Luigi Russolo, Dynamism of a Car

1912
1912

Tren, bisiklet, otomobil gibi makineleri resimlerinde kullanan sanatçılardan biridir Rossolo. Parlak renklerle mekanize hareketi betimleyen sanatçı, resmin merkezindeki imgenin etkili bir görüntü oluşturabilmesi için keskin çizgilerle parçalara ayırarak resmetmiştir.

3. Carlo Carra, Ciclista

1913
1913

4. Giacomo Balla, Velocity of Cars And Light

1913
1913

5. David Bomberg, Ju-Jitsu

1913
1913

 

6. Gino Severini, Lancers

1915
1915

7. Mikhail Larionov, Red and Blue Rayonism

1911
1911

Fütürizm akımının etkisi Moskova’ya kadar ulaştığında, dinamizmin görselleştirilmesinden etkilenen genç Rus avangard sanatçılar, geleneksel imgeleri geometrik formlarda ele almış, kübizm ve orfizmi de birleştirerek Rayonizm adını vermiş, şekil ve çizgilerin ritmik tekrarıyla hareket algısını yeniden yaratmışlardır.

8. Carlo Carra, Rhythms of Objects

1911
1911

9. Luigi Russolo, Plastic Synthesis Of Movements Of A Woman

1913
1913

İnsan figürünü resmin merkezine koyarak, figürün içinde bulunduğu atmosferi ve ritmi betimlerken ışık, renk ve biçim değişimlerini tekrarlayarak dinamik hissi yansıtmayı başarmıştır. Derinlik ve üç boyut kazandırdığı resminde, parlak ve canlı renkler hakimdir.

10. Giacomo Balla, Dynamism of a Dog on a Leash

1912
1912

Sanatçının yapıtta köpeğin, tasmanın zincirinin ve sahibinin hareketini betimlerken oluşturduğu dinamik algıyı oldukça başarılı bir biçimde yansıttığını görüyoruz. Tuvalin yüzeyi üzerine üst üste, yan yana renk ve biçimleri bölerek resmeden sanatçı hareketliliği çözümleyerek görselleştirmiştir.

I. Dünya Savaşının başlaması, savaşlarda hayatını kaybeden sanatçıların etkisiyle akım etkisi yitirmiştir. Kimi sanatçılar farklı akım ve hareketlere yönelmiş, yalnızca Giacomo Balla bağlılığını sürdürmüştür.

Kaynak: Ahu Antmen, 20.yy Batı Sanatında Akımlar

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here