Beğen
Beğen Harika Heuheu WOW Olmamış Kızdım!
231

Dünya’nın gelmiş geçmiş en ünlü yazarlarından Shakespeare’in, dünya üzerinde çok büyük etkisi olmuş kutsal kitaplardan biriyle ilişkisi olabilir. Shakespeare’in, o zamanların İngiltere kralı Kral James‘in hazırlattığı İncil’in yazarı olabileceği söyleniyor. İncil’in çevirme aşamalarıyla başlayarak böyle bir ihtimalin nasıl söz konusu olabileceğini inceleyelim.

İncîl’in M.S. ilk altı yüzyılda (İslâmiyet’ten önce) yapılan ve hâlâ mevcut olan Latince, Süryanice, Koptça, Ermenice, HabeşceArapça, Gotça ve daha birçok tercümeleri vardı. İncil’in çoğu çevirisinin M.S 3. yy ve 7. yy arasında olduğu söyleniyor. Ancak o zamanlar İncil’in herhangi bir Avrupa dili için çevirisi bulunmuyordu. İncil’in İngilizce’ye ilk çevirisi 1382 yılında John Wycliffe tarafından yapılmıştır. Kutsal Kitap bilgini ve rahip William Tyndale’in hazırladığı Yeni Ahit (İncil) tercümesi de bir diğer çeviriydi. Bu tercüme 1525’te İncil’in orijinal dili Yunanca ( Kilise inancına göre Matta, İbranice veya Aramice bir İncil yazmış ama bu zamana dek bu İncil hakkında bir belge bulunmamıştır.) metinden İngilizceye çevrilmişti. 1535’te Miles Coverdale hem Eski Ahit’i (Tevrat ve Zebur) hem de Yeni Ahit’i içeren bütün Kutsal Kitabı İngilizce olarak bastı. O zamanlar İngiltere’de kilise ve krallık üstünde büyük hakimiyet kuran Kral VIII. Henry ise İngiltere Kilisesi’nin başı olarak konumunu güçlendirmek amacıyla Great Bible adında yeni bir İngilizce çeviri hazırlattı. Ancak bu çeviri zor okunması sebebiyle büyük kitleye yayılmadı ve rağbet görmedi. Bu çeviriden sonra ise İsviçre’nin Genova kentinde bir diğer çeviri yayımlandı ancak bu çeviri Katolik Kilise’sinin Papalık düzenini eleştirdiği için bazı okuyucular bundan rahatsızlık duydu. Bu nedenden bu çeviri de büyük kitleye yayılamadı.

Great Bible

Kral I. James, İngiltere tahtına geçtikten sonra Great Bible ile diğer çevirinin herkes tarafından kabul görmemesi nedeniyle yeni bir İncil çevirisi hazırlatma uğraşına girdi. Kral James, İncil’in yeni çevirisi için çalışmaları 1610 yılında başlattı ve 1611 yılında yayımlandı. Bu çeviri yapılmaya başlandığı zaman Shakespeare, İngiltere’de oyunlarıyla büyük ün sağlamış ve dünyanın en büyük yazarlarından biri olarak anılmaya başlanmıştı. 1564 yılında doğan Shakespeare 1610 yılında tam “46” yaşındaydı. 46 sayısını unutmayın. Kendi oyun ve şiirlerinde kelimelerle ve sayılarla oynamaktan hoşlanan Shakespeare, 46 sayısını kullanarak İncil’in içine kendi imzasını atmış olabilir.

Tesadüf gibi görünebilir ancak Kral James, İncili’nin “Psalm 46” mezmurunun başından itibaren 46 kelime sayıldığında karşımıza çıkacak sözcük SHAKE(sallanmak); sonundan itibaren 46 kelime önce karşımıza çıkacak olan sözcük ise SPEAR(mızrak). 46 yaşında olan Shakespeare, 46. mezmurun içindeki baştan 46.(Shake) ve sondan 46. (Spear) kelimeyi kullanarak kendi soyadını İncil’in içerisine gizlemiş olabilir. Ayrıca William Shakespeare’in bir anagramı (harflerin yerleri değiştirilerek yeni sözcük grubunu oluşturması) ise “HERE WAS I, LIKE A PSALM.”‘(Burdaydım, bir mezmur gibi). Bu da neden Psalm 46 mezmuruna bu kelime oyununu yerleştirmiş olduğunu açıklayabilir; tabii gerçekse.  Shakespeare’in bu çeviriyi yapıp yapmadığını hiçbir zaman bilemeyeceğiz ancak tamamen tesadüf olan ya da bilinçli olarak yapılan kelime-sayı oyunu her zaman sırrını koruyacak. Yorumu siz okuyucularımıza bırakalım.

Psalm 46. mezmur. Baştan çizili 46. kelime Shake, sondan çizili 46. kelime Speare

KAYNAKÇA

  1. Humes. James C. Citizen Shakespeare: a social and political portrait. Lanham: University Press of America, 2003.
  2. Caymaz. Omur. Hatırla Barbara Yağmur Yağıyordu: Kırmızıkedi Yayınları, 2016.
Beğen
Beğen Harika Heuheu WOW Olmamış Kızdım!
231

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here