Beğen
Beğen Harika Heuheu WOW Olmamış Kızdım!
201

İnsanın özü iyi midir? Eğer iyiyse bu özün davranışlara yansıması hangi şartlarda mümkündür? İyiyi tercih etmeyenlerin düşünsel olarak sebebi nedir?

Özellikle çağa ayak uydurmanın kişiyi bütün toplumla yarışa soktuğu bu dönemde, her insanın içinde iyilik bulunduğuna dair inanç gün geçtikçe azalıyor. Bir yarış halinde dışlanma korkusuyla kişi iç sesine sağırlaşmaya meyillidir, görev odaklıdır. Fakat hırs yaratan bu gibi durumlarda iyi/kötü kavramını bir insana sabitlemek doğru mudur tartışılır. Çevresel etkenlerin, psikolojinin ve diğer etkileyici unsurların göz önüne alınıp alınmaması, maalesef ki tamamen üçüncü tarafın empati yeteneğine ve hayata bakışına bağlıdır. Tüm bu azalan inanca karşı insanın özünde iyiye yönelen, değerli bir varlık olduğunu savunan isim ise Abraham Maslow’dur. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre iç sesi duyabilmek için öncelikle piramidin neresinde olunduğuna bakılması gerekir. Çünkü kişi temel gereksinimlerini karşıladığı sürece kendisi olabilecek ve kendini gerçekleştirebilecektir. Peki Maslow hiyerarşisinde temel gereksinimler nedir? Kendini gerçekleştirme süreci nasıldır?

Maslow’un ihtiyaçlar piramidine göre kişi ihtiyaçlarını en alt basamaktan başlayarak karşılar. İlk önce yemek yemek gibi zorunlu fizyolojik ihtiyaçlar karşılanmalıdır. Karşılandıktan sonra bir üst basamağa geçilir, burada ise insanın güvenlik ihtiyacı bulunmaktadır. Kişi piramidin altındaki zorunlu ihtiyaçlarında doyuma ulaştığında artık düşünecek şeyi başarılı olmak ve saygınlık kazanmaktır. Bir üst düzeye geçebilmek için tamamen bir doyum da gerekmez, belli bir düzeydeki doyum yeterlidir. Bu doyum düzeyi ve basamaklar arasındaki önem/değişim, kişinin yetiştiği ortama ve kültürel değerlere göre değişim göstermektedir. Yeterli doyum sağlandığında piramidin en tepesinde ise kendini gerçekleştirmek bulunur.

İnsanın kendini gerçekleştirmesi için öncelikle kendini tamamiyle tanıması gerekir. Kişi, ilk adım olarak güçlü yönlerini gördüğü kadar zayıf yönlerini de görmeli ve kendini bir bütün olarak kabul etmelidir. Aynı zamanda yanlışlarını düzeltmeye çalışmalı ve çevresine karşı yoğun bir farkındalık halinde olmalıdır. Yapabileceğine inanmalı, kabullenmeyi bilmeli ve bunlarla birlikte hayattan zevk almayı öğrenmelidir. Bu süreçler muhtemelen çok uzun ve sancılı olacaktır. Fakat bunların sonucunda kişinin kendini tanıması ve kendiyle barışması, kendini gerçekleştirmesiyle doğru orantılıdır. Maslow’a göre kendini gerçekleştirmiş olan insan sağlıklı insandır. Bu kişi yanlışlarını, eksiklerini görür ve kendini geliştirmeye bir döngü olarak devam eder.

Kendini gerçekleştirmiş insanın özellikleri ise genel olarak şöyle sıralanır:

 1. Kendilerini ve doğayı olduğu gibi kabul ederler.
 2. Gerçeği olduğu gibi algılayıp içinde bulundukları ortama, içinde bulundukları koşulları ön yargısız, oldukları gibi algılarlar.
 3. Daha derin kişiler arası ilişkiler kurabilirler. Kendini gerçekleştiren kişi herkese karşı sevgi ve sempati duyabilirler.
 4. Yaşamdan gerçekten doyum alırlar.
 5. Özerk bir yapıları vardır.
 6. Yaratıcıdırlar.
 7. Sıklıkla doruk yaşantılar geçirebilirler.
 8. Demokratik bir kişilik yapısına sahiptirler.
 9. Kendiliğinden, doğal davranırlar.
 10. Kendileri dışında sorunlarla da ilgilenirler.
 11. Amaçlar ve araçlar arasındaki uygun ayrımları yapabilirler.
 12. Yalnız kalabilme gücüne sahiptirler.
 13. İnsanlarla birlikte olmaktan hoşlanırlar, ancak toplumsal kalıplara karşı çıkarlar.
 14. Düşmanca olmayan bir mizah anlayışına sahiptirler.

Kaynak: 1

Beğen
Beğen Harika Heuheu WOW Olmamış Kızdım!
201

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here