600 yıllık imparatorluk geçmişinde 36 padişah gören Osmanlı İmparatorluğu’nda padişahlar sadece savaşçı özellikleriyle değil ilgi alanları ve değişik özellikleriyle de ön plana çıktı. Padişahlar henüz şehzadeyken zanaat, kuyumculuk, marangozluk gibi aklınıza gelecek her türlü alanda eğitim alıp ilgilerine göre faklı alanlarda yoğunlaşıyorlardı. Savaşçı kimlikleriyle tanıdığımız padişahların günümüzde az bilinen özelliklerini derlemeye çalıştık. Keyifli okumalar.

Osman Gazi

 • Osmanlı İmparatorluğunun ilk padişahı Osman Gazi, yardımseverliği ile bilinmektedir. Giydiğini bir daha giymez giydikten sonra bağışlardı.
 • Ayrıca iyi bir güreşçiydi.

Orhan Gazi

 • Orhan Gazi’nin iyi bir seyyah olarak anılırdı. Rivayete göre gittiği yerde bir aydan fazla kalmaz ve gittiği yerler hakkında küçük notlar alırdı.

Yıldırım Bayezid

 • Şiir yazan ilk padişah olarak bilinmektedir. Şiirlerinde Yıldırım mahlasını kullanmıştır.
 • Ava ve avcılığa son derece meraklıdır.

Sultan I. Mehmet (Çelebi)

 • Çelebi Mehmet olarak anılan I. Mehmet, tahta çıkmadan evvel kardeşleri tarafından boğdurulmaktan korktuğu için bir kirişçinin yanında çıraklık yapmıştır. Burada aldığı eğitim sonunda usta bir kirişçi olmuştur.

Fatih Sultan Mehmet

 • Henüz 19 yaşındayken tahta çıkan ve tam 30 sene padişahlık yapan Fatih Sultan Mehmet’in sekiz dil bildiği söylenmektedir.
 • Diğer padişahlar gibi edebi yönüyle ön plana çıkan padişah, Avnî mahlasını kullanarak şiirler kaleme almıştır.
 • Geniş bir kütüphaneye sahip olan Fatih Sultan Mehmet eğitime çok önem vermiştir. İlk Türk yükseköğrenim kurumu olan ve dünya eğitim tarihinde bilinen en eski eğitim kurumlarından Sahn-ı Seman Medresesi onun tarafından kurulmuştur.

II. Bayezid

 • Şehzadelik yıllarında hat ve tezhip sanatına önem vermiştir.
 • Bir diğer özelliği ise iyi bir bestekar olmasıdır.
 • Ayrıca iyi bir kemankeştir.

Yavuz Sultan Selim

 •  Günde sadece 3-4 saat uyuduğu söylenen Yavuz Sultan Selim’in geriye kalan zamanlarında devlet işleri hariç zamanının büyük bir kısmını kitap okumakla geçirdiği bilinmektedir. Bundan kaynaklı gözleri bozuk olduğu için Osmanlı padişahları arasında ilk kez mercek kullanan padişahtır.
 • Kitap okurken satır takibinde kullanılan altın hilaller yapmıştır. Ve bu hilalleri değerli taşlarla süslemiştir.
 • Yavuz Sultan Selim ayrıca bir koleksiyonerdir. Kutsal emanetler ve çini koleksiyonları vardır.

Kanuni Sultan Süleyman

 • En uzun süre tahta kalan ve en çok sefere çıkan padişah olarak bilinen Kanuni, mahir bir kuyumcu ustası olarak anılmıştır. Dünyanın her yerinden getirttiği taşlarla eşi benzeri olmayan mücevherler yapmıştır.
 • Kuyumculuğunun yanı sıra şiirleri ve gazelleriyle  bilinen Kanuni, 2779 gazelden oluşan divanı ile divan edebiyatının en fazla gazel yazan şairi olarak bilinir.
 • Ayrıca hat ustası, seramik meraklısı ve iyi bir haffafdır.

III. Murad

 • Babası II. Selim’in ölümünden sonra 29 yaşında tahta çıkan ve 20 sene tahta kalan III. Murad’ın padişahlığı boyunca babası gibi saraydan çıkmadığı söylenir. Ancak çıkmamasına rağmen babasından kalan toprak genişliğini koruyabilmiş ve daha da genişletebilmiştir.
 • III. Murad’dan ”Hayır” kelimesinin hiç duyulmadığı söylenir.
 • Şairliği ile ön plana çıkan III. Murad, Divan edebiyatına Muradî mahlasıyla birçok eser kazandırmıştır. 2 tanesi Türkçe, 1 tanesi Arapça ve 1 tanesi de Farsça olmak üzere toplam 4 adet divanı vardır.

III. Mehmed

 • 29 yaşında tahta çıkan ve  8 yıl tahta kalan II. Mehmed “Yüzükçüler Loncası”nın üyesidir.  Eşşiz okçu yüzlükleri tasarlamış ve süslemiştir.
 • Divan edebiyatımıza “Adlî” mahlasıyla kaleme aldığı birçok şiir kazandırmıştır.

I. Mahmut

 • Yirmi dördüncü Osmanlı padişahı olan Sultan I. Mahmut, mücevherleri ve oymacılığı ile bilinmektedir. Kendi ürettiği ürünleri pazarda sattırdıktan sonra kazandığı para ile ihtiyaçlarını gidermiştir. “Padişahım, bu milletin hazinesi sizindir. Niçin bu şekilde uğraşırsınız?” sorusu üzerine  “Milletin hazinesi millete harcamak gerek. İnsanın alın teri ile kazandığı paranın zevki bir başkadır.” cevabını vermiştir.

II. Mahmut

 • 23 yaşında tahta geçen ve 31 sene tahta kalan II. Mahmut, çok iyi derecede ney ve tambur çalmasıyla bilinmektedir.
 • Aynı zamanda sülüs ve nesih tarzında iyi bir hattattır.
 • El sanatlarında da çok mahir olan Sultan II. Mahmut aynı zamanda mahir bir kuyumcu ustasıdır.

Sultan Abdülmecid

 • Sanata son derece ilgi duyan Sultan Abdülmecid iyi bir bestekar ve modern ressamdır.

II. Abdulhamit

 • Otuz dördüncü padişah Sultan II. Abdülhamit, marangozluğu ile anılmaktadır. Başarılı eserler ortaya çıkaran Sultan Abdulhamit, Amerika’da açılan bir dünya sergisinde marangozluk ve doğramacılık dalında birincilik almıştır.
 • Ayrıca çok iyi silah kullandığı, havaya attığı madalyaları kurşunla ortasından deldiği söylenir.
 • Bunun yanı sıra piyano ve keman çalma konusunda oldukça başarılıdır.

KAYNAKÇA: 1, 2, 3, 4

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here