Tarot, genellikle insanlar tarafından gelecek tahmini yapılan bir fal olarak bilinir fakat bu Tarot’un sadece bir fonksiyonudur ve tarot ile uğraşan insanlar için neredeyse bir hakaret olarak kabul edilir. Tarot, çok büyük bir geçmişe sahip olan kehanet okuma yöntemi olarak adlandırılabilir. Tarot için genellikle ”okumak” fiili kullanılır ki bu da kehanet olarak adlandırılmasından kaynaklanır.

Tarot’un çok zengin bir geçmişi vardır ve tarihsel süreci hala gizemini korumaktadır. Bazı kaynaklara göre; Tarot sözcüğü Latince olan “Rota” kelimesinden gelir  ve bu kelime çark anlamı taşır. Yaşamın başlangıcından ölüme kadar uzanan hayat çarkını temsil ettiği söylenir. Başka bir kaynağa göre; Tarot eski mısır tanrısı Thoth’la özleştirilir ve Mısırca olan “Ta-Rosh” kelimesinden geldiği söylenir. “Ta-rosh” ise Kral Yolu anlamına gelir. Tarot’un Avrupa’ya yayılmasının İspanya’ya gelen Araplar sayesinde olduğu varsayılsa da Binbir Gece Masalları’nda Tarot’tan bahsedilmemesi bu olasılığı ortadan kaldırır. Tarot’un Avrupa’ya Çingeneler sayesinde yayıldığı da söylenir. Ayrıca Tarot çizimlerinin Çin’de M.S. 618 yıllarında egemenlik süren Tang Hanedanlığına ait paralardan geldiği söylenir. Birçok imparatorluk tarafından kullanılan bu mistik kartlar, büyük bir tarihi peşinde getirse de belirsizliği hala devam etmekte. Doğumu hala gizemini korumaktadır.

Tarot, insanlık mitlerindeki sembolleri kullanır. Bu da Tarot’un bir çok kültür ile el değiştirmesine bağlıdır. Tarot’un kullandığı semboller, Psikoloji Biliminde bahsedilen kolektif bilinç ya da ortak bilince ait arketiplerle ilişkilendirilebilir. Carl Jung’un ortaya attığı arketip; tarihsel süreçte insan beynine yerleşip onunla yer eden anılardır. Yani bir insan o spesifik olayı yaşamadan ya da o insan tipiyle tanışmadan doğal olarak beyninde yer eden kategorinin arketip olduğu söylenir. Örnek verirsek; şeytan figürünün korkutucu olması ve kahramanı tehdit edici davranışlarda bulunması ya da kahraman figürünün kurtarıcı olması… Tarot’un evrimsel süreçte insan beynine yerleşen bu mitlerin kağıda dökülmüş hali olduğu iddia edilir. Yani Tarot’un çok uzun süredir kullanılmasına rağmen hala günlük hayatımızla uyuşması arketiplere bağlıdır denilebilir.

Tarot’un en yaygın kullanıldığı varsayılan alan ise bilinç ve bilinçaltının iletişimidir. Bu iletişimde kişinin bilinçaltındaki arzuları, istekleri ve korkuları kartlar sayesinde bilinç üzerine çekilir. Bu noktada, kişinin karttaki anlamı görüp kendine uyarlaması oldukça olasıdır fakat bu bir kandırılma olarak görülmez, tam tersine kişinin algısının o noktaya odaklanması bilinç keşfinin bir parçasıdır. Keza Tarot severler için geçen her sembol bir işaret olarak da görülür.

Birçok ana kartın çiziminde de bilinç ve bilinçaltını temsil eden semboller bulunur. Tarot’un her bir kartı mitlerin hikayesini anlatır. Kartların düz veya ters çekilmesi kartın anlamını da değiştirir. Çeşitli kombinasyonlarda çekilen kartların oluşturduğu hikaye genel çerçeve de pek değişmese de detaylar ve yorumlama okuyucuya bağlıdır. Bu pencereden bakarsak; Tarot’u okuyan kişinin kendi kişisel yaşamını işin içine katması makuldür. Bu da Tarot’un inanırlığını ve tutarlılığını zedeleyen bir parçadır. 

Tarot’un diğer bir kullanımı da geleceği tahmin etme amaçlıdır. Fal diyebileceğimiz bu fonksiyonda kartların karıştırılması ardından okuyucunun istediği şekilde kartları seçmesiyle bir açılım çıkar. Bu noktada kartlar, Tarot’un bakıldığı insan tarafından çekilebilir ya da karıştırırken düşen kartlar toplanabilir. Bu açılımlarda enerji sayesinde kişinin üst benliğiyle yani bilinç ve bilinçdışının ortak noktasındaki alanla alışverişe girilir. Böylelikle kişinin durumunun, isteklerinin ve ihtiyaçlarının kartlara döküldüğü rivayet edilir. Bu nedenle de Tarot’un çok uzak geleceği tahmin etmediği, daha çok yakın geleceği okuduğu savunulur. Çünkü kişi önüne çıkan hikayede kendine yer bulabiliyorsa; buna göre aksiyonları ve sonrasında da zaman çizelgesini değiştirebilir. Bazen de kartlar sadece öğüt niteliği taşır. Bu kadar detaylı öykü çıkaran ve birçok insanın inandığı bu destelerdeki kartlar nasıl?

Bir klasik Tarot destesi toplam 78 karttan oluşur. Bunlardan 22 tanesi Büyük Arkana, 56 tanesi ise Küçük Arkana olarak geçer. Büyük Arkana sırasıyla; Joker, Büyücü, Azize, İmparatoriçe, Aziz, Aşıklar, Savaş Arabası, Güç, Ermiş, Kader Çarkı, Adalet, Asılmış Adam, Ölüm, Denge, Şeytan, Yıkılan Kule, Yıldız, Ay, Güneş ve Mahkeme’dir. Küçük arkana ise ateş, su, toprak ve hava elementleri etrafında gelişen Değnekler, Kupalar, Tılsımlar ve Kılıçlar’dır. 

Sembollerle bezenmiş bu kartların birkaçını gelin inceleyelim.

Aşıklar-6


Yöneticisi Venüs olan aşıklar kartı en sevilen kartlardan biridir. Yukarıdaki yüksek bilinci temsil eden hava meleği şefkatli ve korumacı bir şekilde aşıkları sarmalar. Arka planda doğan güneş mutluluk ve bereketi simgeler. Kartımızdaki aşıklar ise bilinç ve bilinçdışıdır. Bu ikili ne kadar aynı düzeyde gözükse de birbirlerine hala uzaktırlar. Uyumu yakalayabildiği anda sevgi, arzu, aşk, bilinç ve doğru seçimleri işaret eder. Kartın ters çekilmesi durumunda yanlış seçimler, fırsatları kaçırma, engeller ve duygu değişimi gibi birçok anlam ortaya çıkarabilir.

Ay-18

Ay kartında gecenin huzursuzluğu sembolize edilir. Kurt vahşiliği, akrep korkuyu; köpek ise uyumu temsil eder. Gecenin karanlığında bilinmeyen gizemli bir ortamı çağrıştırsa da ayın ışığı geceyi aydınlatır. Karanlık ve aydınlığın zıtlığı bir uyum yakaladığı halde bu kart iyi bir düşe dönüşerek kirliliği aşmak, psişik güçler ve hayal gücünü temsil eder. Ters halinde ise korku ve ihanet devam eder.

Kılıç İkilisi

Kılıç ikilisi kartındaki deniz ve ay, bilinmezlik ve duygusallığı temsil ederken karakter bunlara ters dönmüş ve gözleri bağlıdır. Çaresiz bir şekilde oturan kadın bu pozisyondan kurtulmak ister fakat gözleri bağlıdır. Kılıcının biri solu diğeri ise sağı gösterir. Bu da ikilikleri temsil eder. Kart üzeride genel bir kuşku hakimdir. Bağlanma ve hareket kabiliyetinde sınırlılık anlatılmak istenmiştir. Kartın ters gelmesi durumunda kötü yönde ilerleme yaşanır ve ihanet, gerilim ve iradesizlik habercisi olur.

Tarot ne kadar köklü bir geçmiş ve büyük bir kitleye sahip olsa da geçerlilik konusunda insanları ikileme düşürür. Kimileri Tarot’un saçmalık olduğunu düşünür, kimisi ise buna göre hayatını yönlendirir. Seçim sizin.

Kaynak: Delta Kültür Yayınevi, Golden Thread Tarot

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here