Beğen
Beğen Harika Heuheu WOW Olmamış Kızdım!

1392 ve 1897 yılları arasında varlığını sürdüren bir Kore Krallığı olan Joseon Krallığı, General Yi Seong-gye tarafından kuruldu ve modern Kore’nin bulunduğu yerde yaklaşık beş yüzyıl boyunca varlığını devam ettirdi. Krallık, Konfüçyanizm öğretilerinin temeli olan insan ilişkilerini benimsedi. Beş maddede toplanan bu ilişkiler, Çinli düşünür Konfüçyus tarafından belirlenmiş olup ve ahlaki olgunluğun temel öğretilerini teşkil etmekte.

1-) Amir-Memur İlişkisi

2-) Arkadaş- Dost İlişkisi

3-) Karı-Koca İlişkisi

4-) Ana-Baba ve Çocuk İlişkisi

5-) Kardeş İlişkisi

Sosyal hayatın tüm yönlerini kapsayan bu beş esas, Joseon halkının davranış ve tutumlarını derinden etkiledi. Öyle ki bu beş maddelik ahlaki prensip, toplumun her alanına nufüz ettiği gibi görsel kültürü de etkiledi. Yapılan üç farklı tablo bu prensibin Joseon Krallığı’nı ne kadar derinden etkilediğini kanıtlar nitelikte.

Munjado (İmge veya Karakterlerin Resmi)

Konfüçyüs öğretilerinin Joseon Hanedanı’nın görsel kültürüne etkisi, sekiz ideogramın resimleri gibi eserlerde daha kolay anlaşılabilir. Munjado (munja: imgeler ve karakterler, do: resmetme) olarak bilinen bu eserler, genelde halkın evlerini süslemekte kullanılırdı. Bu ideogramlar, Konfüçyus’un yüksek erdemleri olarak bilinen kutsal dindarlık (hyo), kardeşçe aşk (che), sadakat (ch’ung), güven (shin), uygunluk (yae), dürüstlük (ŭi), tevazu (yŏm) ve utanç hissi (chi)’ni temsil etmektedir. Bu ideogramlar için, her zaman aynı sırayla dizilmeleri sebebiyle Munjado yerine Hyochedo terimi de kullanılırdı.

1595 ve 1682 yılları arasında yaşayan akademik görevli Hŏ Mok tarafından mühür yazısı ile dört panelli katlanabilir bir ekrana yazılan bu sekiz ideogram, günümüzde de varlığını korumakta. Heo Mok’un zarif ve sade bir şekilde yazılmış bu eseri, Mok’un kaligrafi tarzını takdir etmenizi sağlıyor.

Joseon Halkı’nın evlerinde bulunan bu ideogramlar, Mok’un eserinden farklı olarak kaligrafi ile yapılmamış olup daha parlak renkler kullanılarak resmedilirdi. Bunun sebebi bu ideogramların evlerin süslenmesinde oldukça önemli rol almalarıydı.

Konfüçyus’un Beş İlişki prensibi, o dönemlerde pek çok sanatsal esere tema olarak işlendi ve bu eserler Konfüçyus’un bu prensibinin yayılmasına ve birçok kişi tarafından benimsenmesini sağladı. Munjadoların da halkın evlerinde dekoratif amaçla bulunması, ünlü düşünürün bu temel prensibini Joseon Halkı arasında yaygınlaştırdı.

Tabloların popüler hale gelmesi, Konfüçyus’un Beş İlişki prensibi çevresinde anlatılan öykülerden etkilenmelerine ve ideogramlar üzerine öyküler üretilmesine sebep oldu. Joseon Halkı’nın etkilendiği figürlerin de ideogramlarla resmedilmesi, halkın bu tablolara daha fazla önem vermesine yol açtı. Sekiz ayrı tablonun da farklı farklı figürlerle resmedilmesi, halk için hem kutsal hem de dekoratif bir amaca hizmet etmekteydi. Bu figürlerin belirlenmesinde rol oynayan etken ise halk için önemli olan efsanevi kişiliklerin başlarından geçen olayların anlatıldığı hikayelerdi.

Örneğin, beşinci karakter olan yae, uygunluk, için kaplumbağa ile özdeştirilir. Kaplumbağanın efsanevi Fu Xi’nin Dünya’yı yönetmek için kullandığı görgü kuralları ve daha fazlasını içeren kitabını taşıdığına inanılır. Bu nedenle beşinci karakterin olduğu tabloda kaplumbağa figürü resmedilir. Yine aynı şekilde dürüstlüğü temsil eden altıncı karakter ŭi de iki adet kuş ve mimari ile özdeştirilir. Sekiz tablodan altıncısında da iki adet kuş figürü görmek mümkündür.

Chaekkeori (Bilgelerin Teçhizatları)

Konfüçyanizmin ideallerine göre kusursuz bir toplumun sağlanması toplum içerisindeki bireylerin mükemmelleştirilmesinden geçiyordu. Bireylerin mükemmelleşmesinin ise öğrenme ile mümkün olduğuna inanılıyordu. Öğrenme yoluyla bireyler kendilerine ve başkalarına saygıyı, insan onurunu, karşılıklı refahı öğrenip değerlendirebilir ve böylece en yüksek onuru ve zenginlikleri elde edebilirdi. Konfüçyus’un bu öğretisi Joseon Hanedanı’ndaki tüm öğrenme çağındaki çocuklardan yöneticilere kadar herkesin akıllarındaydı. Bunun en büyük göstergesi “Bilgelerin Teçhizatları” olarak tercüme edilebilecek tablolardı.

Tabloların konusu Kral Jeongjo tarafından geliştirildi. Halk arasında geçen bir hikayeye göre Krali tabloyu gördüğünde bilgelikle alakalı eski bir sözü anımsamış bu sebeple tabloyu çok beğenmiş. Kralın çok sevdiği bu tablolarda resmedilen kitaplar, fırçalar, kağıtlar ve mühürler bilgelerin en gözde eşyaları olarak kabul edilmiş ve bireylerin mükemmelleşmesi adına gerekli olan öğrenme eylemini yansıttığı için halk tarafından da benimsenmiş. Söylenene göre 18. yüzyılın sonuna kadar Seul’da çoğu evde bu tablolardan bulunurdu.

Hwaseong Neunghaengdo (Hwaseong’a Doğru Asil Yolculuğun Resmi)

Konfüçyus’un erdemlerini içeren bir başka sanat eseri de Kral Jeongjo’nun Hwaseong şehrine yolculuğunu anlatan Hwaseong Neunghaengdo tablolarıdır. Bu tablolar Kral’ın sekiz günlük yolculuğunu anlatan sekiz ayrı sahneyi içerir.

Sahnelerin en önemli olanı Kral’ın, annesi ile beraber Seul’e döndüğü sahne olarak kabul edilir. Rivayete göre bu yolculukta Kral ve annesine 6000 insan ve 1400 at eşlik etmiş. Sahnede Kral ve annesi, onlara eşlik eden özel korumalarla çevrilidir. Aynı şekilde panelin altında bulunan binlerce seyirci de bu olayın ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir. Rivayete göre bu seyirciler, krallarına oldukça düşkün olmakla beraber iyi niyetlerini doğrudan ona sunmak istemektedirler. Yedinci sahne kadar sekizinci sahne de oldukça önemlidir. Bunun sebebi sahnede görülen Pontoon Köprüsü olduğu söylenir. Köprü kraliyet yolculuğunun rahatça devam edilebilmesi için inşa edilmiş.

Son iki sahne dışındaki sahneler de Kral’ın bir yönetici olarak sahip olduğu endişelerini temsil ettiğinden halk için önemli bir yere sahiptir. İlk sahnede Kral’ın Konfüçyus için yapılan tapınağa ziyareti görülüyor. İkinci sahne ise o yıl yapılan hükümet hizmeti sınavını geçen adayları temsil ediyor. Lady Hyeongeonggung’un altmışıncı doğum yılının muhteşem kutlaması üçüncü sahnede gösteriliyor. Dördüncü sahnede Kral Jeongjo’nun yolculuğunda kendisine eşlik eden on beş yaşlı bakanı ve 384 yerel büyükleri onurlandırılıyor. Beşinci panelde ordunun talim yapması, altıncı panelde ise Kral’ın seyrettiği bir havai fişek gösterisi görülmektedir.

Çinli düşünür Konfüçyus’un ahlaki değer idellaerinin görsel kültüre etkisi üç ana başlık altında incelenebilir. Katlanır ekranlara resmedilen sekiz karakter ile Joseon Krallığı’nın ahlaki değerlerini anlatan Munjado, öğrenmenin önemi vurgulayan gerçekçi Chaekkeori tabloları ve pek çok Konfüçyus felsefesini bir araya getiren Hwaseong Neunghaengdo tabloları… Bu tabloların içerdiği erdem ve değerler, Joseon Krallığı’nın ahlaki değerlerini oluşturan Konfüçyus’u onurlandırmak, öğrenmeye ve hak temelli hükümete dikkat çekmek, yaşlılara,aileye ve ataya saygı, amir ve halk arasındaki uyum ve teknolojik gelişmelerin önemi olarak sıralanabilir. Halkını Konfüçyus’un erdemlerine bağlı bir şekilde yönetmeye çalışan Kral Jeongjo ise bu sahnelerdeki en önemli karakterdir.

Beğen
Beğen Harika Heuheu WOW Olmamış Kızdım!

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here