Makale

Ana sayfa Yazı Makale

Osmanlı Sarayının İlk Müzik Okulu ve Giuseppe Donizetti

Osmanlı Devleti, 18.yüzyıla gelindiğinde bilim, sanat, ekonomi ve askeri alanlarda Avrupa’nın son derece gerisinde kalmış durumda idi. Üç asır boyunca...

Dünya Tarihinin Bilinen İlk Kütüphanesi: Ninova

Asurlular, M.Ö. 2000 yılında kurulan Sami kökenli bir Mezopotamya uygarlığıdır. Başkent olarak Asur ve Ninova şehirlerini kullanıp topraklarını Suriye, Filistin,...

Savaş Tarihinin En Acımasız Kadınları: Amazonlar

Tarihin belirli bir evresine damga vurup kendilerini “Acımasız Savaşçılar” olarak kabul ettiren Amazon kadınlarına, ilk defa Homeros’un (M.Ö. 8.yy) İlyada...

-52 Derecede Yaşam: Yakutistan

Bazılarımız yaz mevsiminin yakıcı sıcağını severiz ve hatta hafif giysiler giyerek deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmaya bayılırız. Ama bazılarımız...

15. Yüzyılın En Değerli Bilim Adamlarından Biri: Ali Kuşçu

Ali Kuşçu; 15. yüzyılda yaşayıp kaleme aldığı eserleri sayesinde kendisinden sonraki devirleri dahi etkileyebilmiş olan çok değerli bir astronomi ve...

Fransız İhtilali’nin Tarihe Kattığı En Büyük Değer: İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi

Amerika kıtasında yer alan 13 koloninin İngiltere’ye karşı başlattığı isyan başarı ile sonuçlandığında, bu durum sadece Amerika’nın iç dinamiklerini değiştirmekle...

Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi’nin Sefaretnamesinden 18. Yüzyıl Fransası

Osmanlı Devleti muhteşem geçen 3 asrın ardından, Avrupa’da ortaya çıkan yenileşme faaliyetlerini takip etmekte zorlandığı için hiç alışık olmadığı şekilde...

Buzdan Gelen Mucize: Pazırık Halısı

Yaklaşık 2.500 yıllık bir geçmişe sahip olup fazlasıyla geniş bir coğrafyaya yayılan Türk kültürünün, halı dokumacılığı sanatına çok ayrı bir...

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Eğitime Verdiği Önem

Osmanlı Devleti; yükselme devrinde eğitime fazlasıyla önem verip hem dinî hem de pozitif ilimleri bir arada yürütüyordu. Burada özellikle Fatih...

Hun İmparatoru Attila’ya Neden Tanrı’nın Kırbacı Deniyor?

Çin baskısından kaçan bazı Hun (Türk) birlikleri, Balamir önderliğinde batıya doğru ilerleyerek bütün dünyayı temelinden sarsacak olan Kavimler Göçü’nü başlattılar...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR!