Makale

Ana sayfa Yazı Makale

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Eğitime Verdiği Önem

Osmanlı Devleti; yükselme devrinde eğitime fazlasıyla önem verip hem dinî hem de pozitif ilimleri bir arada yürütüyordu. Burada özellikle Fatih...

Hun İmparatoru Attila’ya Neden Tanrı’nın Kırbacı Deniyor?

Çin baskısından kaçan bazı Hun (Türk) birlikleri, Balamir önderliğinde batıya doğru ilerleyerek bütün dünyayı temelinden sarsacak olan Kavimler Göçü’nü başlattılar...

“Ekmek Bulamıyorlarsa Pasta Yesinler” Cümlesi Gerçekten Söylendi mi?

18. yüzyılın en önemli olayı olmakla birlikte yeni bir çağın başlamasına da sebebiyet veren Fransız İhtilali (1789); öncesi, sonrası ve...

Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti İlan Ederken Yaptığı Tarihi Konuşma

Büyük bir hezimetle kaybedilen I. Dünya Savaşı’nın ardından imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ile birlikte (30 Ekim 1918), Osmanlı Devleti fiilen...

Fatih Sultan Mehmet’in Eğitime Verdiği Önem ve Sahn-ı Seman Medreseleri

30 Mart 1432 tarihinde Edirne’de dünyaya gelen Fatih Sultan Mehmet (II. Mehmet), 5 yaşından itibaren babası II. Murat’ın emriyle beraber...

Anadolu’nun Bolluk ve Bereket Tanrıçası: Kybele

Roma ve Yunan mitolojisinde sıklıkla karşımıza çıkan ''Ana Tanrıça'' kavramının kökeni, aslında Anadolu topraklarına kadar dayanıyor. İlk tasvirlere de yine...

Bilinç Hastalık Mıdır?

"Baylar, yemin ederim, her şeyi fazlasıyla anlamak bir hastalıktır; hem de tam anlamıyla, gerçek bir hastalık." Dostoyevski'nin Yeraltından Notlar adlı romanında...

Kitap Okurken Not Almak Faydalı Bir Eylem Mi?

Aslında bu soruya cevap vermek okuma eyleminin kişisel deneyim derinliği ile yakından ilişkili. Okur, elindeki kitap ile ilişkisini hangi yönde...

Tanrıların Dağı: İda (Kaz) Dağı

Kaz Dağı binlerce yıl önce İda olarak anılıyordu. İda ismi hakkında halen uzlaşılamadı. Yunan dilindeki "ide-düşünce" sözcüğü ile özdeş sayılan,...

Amerika Tarafından 1776 Yılında İlan Edilen Bağımsızlık Bildirgesi

1492 yılında Kristof Kolomb tarafından keşfedilen Amerika Kıtası, zengin yer altı kaynakları ve köle olarak kullanılabilecek insan sayısının çokluğu nedeniyle...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR!