Amerika’da henüz biten iç savaşın hemen ardından yeni bir topluluk ortaya çıktı. Önceleri sadece sosyal bir topluluk olan, Ku Klux Klan (KKK) ilerleyen zamanlarda Amerika’nın en utanç veren örgütlerinden biri oldu. İlk hedeflerinin siyahi Amerikalılar olmasına rağmen ilerleyen zamanlarda Yahudilere, göçmenlere, eşcinsellere, lezbiyenlere ve Katoliklere saldırdılar. Garip hunileri ve beyaz kıyafetleriyle tüm ilgiyi çekiyorlardı. Yanan hac işaretini kendilerine sembol olarak alan KKK, kendilerine şifreli bir dil bile oluşturmuşlardı.

KKK örgütü, ABD iç savaşında aşılanmaya çalışılan siyah-beyaz eşitliğine ve bu eşitlikten dolayı siyahilere verilen özgürlüklere karşıt olarak kuruldu. 1865 yılında kurulan bu örgütün ”ulu büyücüsü” yani lideri eski konfederasyon generali Nathan Bedford Forrest idi. Tuhaf kıyafetler giyen bu topluluk kısa zaman içinde siyahilere ve onlara yardım eden beyazlara karşı çeşitli saldırılarda bulundu. Siyahileri beyazların üstünlüğünü kabul ettirinceye kadar dövüyorlar ve öldürüyorlardı. 1867-1868 yasama çalışmaları sırasında seçilen siyah milletvekillerinin en az %10’u şiddete maruz kaldı ve 7’si de öldürüldü. Daha çok güney kesimde etkili olan KKK üyeleri başlattıkları ideolojik ve ırkçı savaşta önlerine çıkan her siyahiyi linç ettiler veya öldürdüler. Ancak Cumhuriyetçi hükumetler eşitliği güçlendiren yasalar çıkardıkça KKK’in sonu yaklaştı. Çıkan bu yasalar sayesinde KKK kısa zaman için bastırıldı ve dağıltıldı. Ancak bu KKK için bu sonun başlangıcı olacaktı.

1871 yılında sona eren birinci dönem KKK, 1915’li yıllarda tekrar canlanma yaşadı. Bu sefer hedef sadece siyahiler değil, Yahudiler ve göçmenlerdi. Bu sefer öncekinden çok daha fazlaydılar. Artmalarının önemli sebeplerinden biri ise KKK’i normal gösteren 1915 yapımı D.W. Griffith imzalı “A Birth of a Nation” (Bir Ulusun Doğuşu) filmiydi. İkinci dönem KKK 1925 yılında protesto amacıyla Washington’da büyük bir yürüyüş düzenledi. O güne kadar çok fazla önemseyen Ku Klux Klan’ın o gün 4 milyondan fazla sempatizanı olduğu anlaşıldı. Ayrıca arkalarında dönemin siyasi güçleri de vardı.

Ancak 1930’lu yıllarda yaşanan Büyük Buhran döneminde üye sayısı gittikçe düşmeye başladı ve ikinci defa 1944 yılında dağıldı. Ancak bu da sonları olmayacaktı.

Klan, 1960’larda sivil haklar hareketine karşı çıkmak ve olumsuz mahkeme kararları karşısında ayrımcılığı korumak için üçüncü kez ortaya çıktı. Klan bu sefer etkinliklerini artırdı. Saldırı, bombalama, yürüyüşler artmıştı ve artık daha fazla can alıyorlardı. Sayıları 6.000’e ulaşan Klan, Neo-Nazilerle birleşerek Yahudilere ve göçmenlere saldırdılar. Hırs ve ırkçılıkla beslenen bu örgüt tarihte birçok siyahinin vahşice ölmesine sebep oldu. 1960’dan bu yana hala aktif olan KKK günümüzde hala gizli etkinliklerine devam ediyor.

Gizli olarak sayılan ancak pek gizli olmayan bu örgüt gerek web siteleri gerek el ilanlarıyla sesini rahatça duyurabilmektedir. Kendilerine bağlı web sitelerinde ”KKK seni istiyor. Bugün katılın ve başkalarına verdiğiniz haklarını siyasi doğruluk adına geri kazanın.”, ”Irkımızın varlığını ve Beyaz çocuklar için bir geleceği korumak için savaşıyoruz. ” gibi söylemleri tepki çekmemekle birlikte kolayca aktarılabilmektedir. Irkçılık yüzünde zaten derin bir kesiği olan ABD’nin bu gibi örgütlere ve karşıt eylemlere gereken tepkiyi vermemesi, karşıt örgütlerin odaklandığı yabancıların, göçmenlerin, Yahudilerin, siyahilerin, Katolikler, eşcinsellerin ve benzerlerinin ülke içindeki özgürlük ortamlarını kısıtlamaktadır. Her ne kadar medya yoluyla, toplumdan aykırı olan insanların ABD’de huzur ve refah içinde yaşadığı empoze edilmeye çalışılsa da bugün hala ABD’nin birçok kesiminde toplumdan ötekileştirilen insanlar refah içinde yaşayamamaktadır. 

KAYNAKÇA: 1, 2, 3, 4, 5, 6,

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here