Havari terimi Hazreti İsa’nın Hristiyanlık öğretisini yayarken kendisine yardımcı olması için seçtiği 12 kişi anlamına gelir. Hazreti İsa, Hristiyanlığı önce bu 12 havari arasında yaymış zamanla da bu on iki sayısının dışına çıkmıştır. Havariler daha sonraki zamanlar da Matta ve Yuhanna İncilleri’nin yazarlarıdır. Havariler, Hazreti İsa çarmıha gerilene kadar aralarında bazı hainler olsa da çoğunluğu onun yanında olmuşlardır. Çarmıh olayından sonra ise Hristiyanlık 12 havari çevresinde yayılmış ve şekillenmiştir.

12 havariden en önemlisi ve ilki diyebileceğimiz isim ise Aziz Petrus’tur. Asıl ismi Simun’dur. Petrus ismini ona Hazreti İsa vermiştir. Petrus aslında balıkçıydı. Bugün Papa’nın taktığı “Balıkçı Yüzüğü”nün aslı Petrus’a dayanır. Öncesinde balıkçı olan Petrus’tan gelir bu yüzük hikayesi.
Katolik Kilisesi’ne göre Petrus ilk Papa ve Hazreti İsa’nın varisidir. Aziz Petrus, Hazreti İsa’ya birçok kez bağlılık yemini etmiş ve Hristiyanlığı ve Hristiyanlığı oluşturan temel bilgileri yayacağına söz vermiştir. Petrus verdiği bu sözleri toplam 3 kere bozmuştur. Hazreti İsa’nın çarmıha gerilmesine sebep olan hain havari Yahuda İşkaryot kadar olmasa da Aziz Petrus’ta onu 3 kez inkar etmiştir. Hristiyanlık inancına göre son akşam yemeğinde bu olacakları Hazreti İsa kendisine haber vermiştir. Petrus’a “horoz ötmeden önce beni 3 kez inkar edeceksin” demiştir ancak Petrus buna karşı gelmiş ve böyle bir şey olmayacağını dile getirmiştir. Ancak tarih içerisinde haklı çıkan Hazreti İsa olmuştur. Onun dediği gibi Petrus bu 3 inkarı da gerçekleştirmiştir. Son inkarı da yine haber verildiği gibi horoz ötmeden önce gerçekleşmiştir. Hazreti İsa’nın yakalandığı sırada Petrus’a çarmıha gerilenin kim olduğunu soran birine Petrus onu tanımadığını söylemiştir. Ve onun bu inkarının ardından horoz ötmüştür. Horozun ötmesiyle Hazreti İsa’nın dediklerinin gerçek olduğunu anlayan Petrus, yanlış yaptığını anlamış ve yine Hazreti İsa’ya bağlı bir havari olarak hayatına devam etmiştir.

Görüyoruz ki Aziz Petrus çoğu yerde elinde bir anahtarla resmedilir. Bunun sebebi Hazreti İsa’nın ona kaya anlamına gelen “Petrus” adını vererek, onu kilisenin kayası olarak tayin etmesidir. Denildiğine göre Hazreti İsa, Petrus için “Benim cemaatim bu kayanın üzerine kurulacak” gibi bir söz söylemiştir. Tüm bunların yanında yine Hazreti İsa, Petrus’a göklerin krallığını verdiği için de Petrus elinde anahtarla sembolize edilir.

Hazreti İsa’nın ölümünden sonra Hristiyanlar Petrus’un etrafında toplanmışlardır. Toplanan kitle Hristiyanlık inançlarını ve öğretilerini Romalılara karşı savunmuşlardır ve bu savunmada Aziz Petrus büyük rol oynamıştır.

Hristiyanlıkta bir de Petrus haçı diye bilinen ters dönmüş bir Latin haçı vardır. Hazreti İsa’ya 3 kez ihanet eden Petrus, yanlış yaptığını anlar ve pişman olur. Bunun üzerine kendisinin ters şekilde çarmıha gerilerek asılmasını ister. Kendisine Hazreti İsa gibi düz bir şekilde çarmıha gerilmeyi yakıştıramaz ve ters bir şekilde çarmıha gerilerek ölmek ister. Bu sebeple ters çevrilmiş olan bu haça Aziz Petrus Haçı adı verilir. Bazı Katolikler ters çevrilmiş haçı Hazreti İsa ile karşılaştırırlar. Bu haçı değersizliğin bir sembolü olarak görmüşler ve bu şekliyle kullanmayı tercih etmişlerdir. Aziz Petrus’un 29 Haziran 67 tarihinde istediği gibi ters şekilde çarmıha gerilerek asıldığı ve öldüğü düşünülmektedir.

Aziz Petrus’un Hristiyanlık tarihi içerisinde ve havariler arasında önemli bir yeri vardır. Gerek Hazreti İsa’nın yanında bulunan ilk kişi olmasıyla gerek de bunca sadakat yeminlerine karşın ihanette bulunmasıyla Petrus önemli bir havari olmuş ve Hıristiyanlık tarihinde de adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here