Birçok bakımdan birbirine hiç benzemeyen ama yan yana geldiğinde sesleri kulaklarımıza muhteşem bir uyumla dolan müzik aletleri var. Sesleriyle yakıştığını düşündüklerimizi sizler için derledik!

1) KEMENÇE – KANUN

Kemençe ve kanun sesinden, Buselik Peşrevi bu dinlediğimiz.
Kemençe, yaylı çalgılar ailesinin bir üyesidir. Birçok farklı türü olan müzik aletinin ülkemizde yaygın olarak bilineni Karadeniz Kemençesi olsa da burada dinlediğimiz Klasik Kemençe’dir. İkisi arasında kullanıldığı yerler ve ses olarak ciddi bir farklılık mevcuttur zaten.
Genellikle Klasik Türk Müziği’nde kullanılan enstrümanın tarihçesi çok eskiye dayanmaktadır. Klasik Kemençe, bugünkü haline ise Osmanlı döneminde gelmiştir; bu yüzden bir diğer adı da Osmanlı Kemençesi’dir.

Kanun ise; Türk bilginlerinden Farabi tarafından icat edildiği söylenen, telli çalgı aletidir. Birçok kaynakta Farabi’nin icadı olduğu söylense de bazı kaynaklar Farabi’nin büyük değişiklikler yapıp son haline getirdiğini, daha öncesinde ortaya çıkmış olduğunu söyler. 72, 75 veya 78 tellidir. İşaret parmaklarına takılan yüksüklerle çalınır.

2) VİOLA DA GAMBA – KLAVSEN

Viola da Gamba, viyolensele benzeyen perdeli bir yaylı çalgıdır. Viol adıyla da bilinir. 15. yüzyılda, Avrupa’da ortaya çıktığı söylenir. İlk zamanlar çok yaygın bir enstrüman olduğu fakat 17. yüzyılda kemanın hakimiyetinin artmasıyla ilginin azaldığı da söylenenler arasındadır.

Klavsen ise; piyanoya benzer, telli ve klavyeli çalgıdır. Tuşa basılınca harekete geçen küçük bir kaldıraçın kımıldattığı mızrabın telleri çekmesiyle ses verir. Piyanodan sadece bu sistemi değil, tuş sistemi de farklıdır. Klavsende tuşa nasıl basılırsa basılsın ses yüksekliği değişmez.

3)YAN FLÜT – GİTAR

Yan flüt, yanlamasına tutularak çalınan bir üflemeli çalgıdır. İnsanların üzerinde duygusal bir sese sahipmiş gibi bir imaj çizse de yan flüt çok neşeli melodilerle de dinleyebileceğimiz bir çalgıdır.
Ağızlık ve boru kısımlarından oluşur. Boyu yaklaşık olarak 67 cm’dir.

Gitar, parmak veya pena ile çalınan telli bir çalgıdır. Genellikle 6 telli olan bu alet her türlü müzik türünde kullanılır. Esas gelişmesi 16. yüzyılla beraber gerçekleşmiş ve çeşitli türleri oluşarak bugünlere gelmiştir.

4)SİTAR – TABLA

Pancham Si Gara şarkısıyla dinliyoruz bu ikiliyi. Sigar sesiyle başlıyor ve sonrasında Tabla giriyor. Arkada ufak da olsa bir Tanpura sesi de derin derin eşlik ediyor.

Telli bir çalgı olan Sitar, Hint Müziği’nin en yaygın enstrümanlarından bir tanesidir. Telleri ikiye ayrılır: ana teller ve taraf teller. Ana tellerden çalınan notalar ve çıkan sesler taraf tellerde tekrarlanır ve yankı oluşur. Ses etkileyici halini böyle alır.
Hint Müziği’nin yanı sıra Batı Müziği’nde de ilgi görmüştür bu enstrüman. George Harrison sayesinde Beatles şarkılarında Sitar sesi duymamız mümkün olmuştur.
Fikret Kızılok’un, Köroğlu Dağları şarkısının girişinde de duyuyoruz bu çalgının mistik sesini.

Vurmalı bir çalgı olan Tabla ise; iki davuldan oluşmaktadır. Tabla parmak uçları ile avuçları açık tutarak çalınır. Vokale ve enstrümana eşlik etmek için farklı tablalar kullanır. Pirinçten metal bir çekiç kullanılarak akord edilir.

5) ARP – KAVAL – PERKÜSYON

Arp, insanlık tarihinin bilinen en eski çalgılarından biridir. Ok-yay ikilisinden esinlenerek yapıldığı düşünülmektedir. 47 tel ve 7 pedala sahiptir. Pedalların yardımıyla tellerin sesi değiştirilebilir.

Üflemeli bir çalgı olan Kaval, altta 1 ve üstte 7 delikli olarak imal edilir. Dilli kaval ve dilsiz kaval olarak adlandırılan iki türü vardır. Dilli kavalda bir düdük kısmı bulunurken dilsiz kavalda nefes teknikleriyle ses çıkarılır. Çok eski bir çalgı olduğu bilinir. Asya’da farklı birçok çeşidi vardır.

Perküsyon aletleri, vurmalı ritim çalgılarıdır. En eski müzik aletlerinden oldukları söylenir. Müzikte, ritim yapısını kurmak için kullanılırlar. Her kültürde ve müzik türünde sıkça rastlarız.

Sizler için eşleştirdiğimiz bu müzik aletlerini kısaca tanıttık. Sizin birbirine yakıştırdıklarınız hangileri?

Keyifli dinlemeler.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here