Beğen
Beğen Harika Heuheu WOW Olmamış Kızdım!
11

New Orleans‘ta caz yapmak sadece siyahilere özgü bir durum değildi. En başından beri beyaz gruplar da New Orleans‘ta caz yapmaktaydı. “Papa” Jack Laine’in kurmuş olduğu gruplar 1981’den beri New Orleans‘ta çalmaktaydı. Jack Laine hatta “Beyaz cazın babası” olarak bilinmekteydi.

Bu gruplar arabalarla -bunlara band waggons adı verilirdi- veya yürüyerek caddelerden geçerlerdi. Bu esnada eğer karşı grup ile karşı karşıya gelme söz konusu olursa contest ya da battle yani yarış yapılırdı. Genellikle siyah ve beyaz gruplar birbirlerine karşı çalardı ve eğer ki Papa Laine beyaz grubun başındaysa siyah grup genellikle saf dışı bırakılırdı.

O zamanlarda New Orleans’ta beyazların özgün çalış tarzı oldukça erken oluştuğu için anlatım açısından daha zayıf, buna karşın teknik açıdan daha başarılı bir tarz ortaya çıkmıştı. Melodiler daha yumuşak, armoniler daha temizdir ve alışıla gelmiş tınılar genellikle hakimdir. Dışavurumcu teknikler kullandıkları zaman “Biz istersek böyle de çalarız” etkisini muzip bir biçimde ortaya koyarlar. Lakin siyahi toplulukların müziğinde genel olarak şu düşünce hakimdir: “Ne tarz parçalar çalmış olursak olalım biz böyle olmak zorundayız.”

Cazın ilk başarılı beyaz orkestraları Papa Jack Laine ile başlar ve caza ilk başarılarını kazandıranlar beyaz orkestralardır: Original Dixieland, Jazz Band ve New Orleans Rhythm Kings bunlardan başlıcalarıdır.

1917 yılında Original Dixieland Jazz Band, New York‘ta herhangi bir restaurantta çalarak müthiş bir başarı elde etti. Böylece jazz (Caz; eskiden jass olarak kullanılmaktaydı daha da eskiden ise jasm ve gism. Yani sporda ve oyunda hız ve enerjiyi ifade eden argo bir sözcüktü. Gene argoda cinsel bağlamda tohum yerine de kullanılmaktaydı.) sözcüğü başlangıçta çoğunlukla jass yazılırdı ve daha geniş bir kitleye hitap etmeyi başardı.

Dixieland sözcüğünün nereden geldiğini kısaca bir anlatalım. Bu konu ile ilgili çok sayıda mit ve spekülasyonlar vardır. Bir söylentiye göre bu sözcük Louisiana’nın on dolarlık banknotlarından çıkar. Banknotta İngilizce ten rakamı, rakamın yanında ise Fransızca dix(10) yazılıdır. Bir diğer rivayete göre Dixieland sözcüğü meslektaşı Mason ile birlikte arazi ölçümü yapan Dixon’dan gelir. Dixon ve Mason eskiden Güney eyaletlerini Kuzeydekilerden ayıran Mason–Dixon çizgisini belirlemişlerdir.

Caz “siyah ve beyaz”ın birbirleriyle karşılaşması sonucunda doğdu. Bu nedenle de karşılaşmanın en yoğun olarak yaşandığı yerde, ABD’nin güneyinde ortaya çıktı. Bugüne dek sadece bu karşılaşma çerçevesinde mümkün olduğu varsayıldı. Burada eğer Amerika’da ırkların konumlandırılmasından hareketle beyaz ögesi ya da tersine, özellikle entelektüel çevreler ve hayran kitlesi içinde sık rastlanan ırk ön yargıları nedeniyle siyah ögesi aşırı vurgulanırsa; caz, varoluşunun temelini yitirir.

Cazın doğmasında ve gelişiminde ırklar arası iletişim çok önemli rol oynamıştır. Bu iletişim “Gerçek beraberlik”i simgelemektedir. Cazın müzikal, ulusal ve uluslararası, sosyal ve sosyolojik, siyasal, anlatımsal ve estetik, etik ve etnolojik,özgün karakterize eden işte tam da budur.

Beğen
Beğen Harika Heuheu WOW Olmamış Kızdım!
11

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here